Bài đăng mới nhất

Xem tất cả
Tận dụng điện thoại Android cũ làm máy chủ X-UI

Tận dụng điện thoại Android cũ làm máy chủ X-UI

Tận dụng Android cũ làm máy chủ Home Assistant

Tận dụng Android cũ làm máy chủ Home Assistant

FRIDA (SSL Pinning ByPass) Tích hợp tự động nhận tiền MOMO cho website

FRIDA (SSL Pinning ByPass) Tích hợp tự động nhận tiền MOMO cho website

ESP32-CAM Đọc công tơ điện nước và đưa lên Home Assistant

ESP32-CAM Đọc công tơ điện nước và đưa lên Home Assistant

Cài AdGuard Home đơn giản nhất

Cài AdGuard Home đơn giản nhất

Phát WiFi từ sim 4G với OpenWrt

Phát WiFi từ sim 4G với OpenWrt

Mở rộng phân vùng thẻ nhớ cho Raspberry Pi

Mở rộng phân vùng thẻ nhớ cho Raspberry Pi

Nâng cấp từ cáp quang lên 4G

Nâng cấp từ cáp quang lên 4G