Bài đăng mới nhất

Xem tất cả
FRIDA (SSL Pinning ByPass) Tích hợp tự động nhận tiền MOMO cho website

FRIDA (SSL Pinning ByPass) Tích hợp tự động nhận tiền MOMO cho website

ESP32-CAM Đọc công tơ điện nước và đưa lên Home Assistant

ESP32-CAM Đọc công tơ điện nước và đưa lên Home Assistant

Cài AdGuard Home đơn giản nhất

Cài AdGuard Home đơn giản nhất

Phát WiFi từ sim 4G với OpenWrt

Phát WiFi từ sim 4G với OpenWrt

Mở rộng phân vùng thẻ nhớ cho Raspberry Pi

Mở rộng phân vùng thẻ nhớ cho Raspberry Pi

Nâng cấp từ cáp quang lên 4G

Nâng cấp từ cáp quang lên 4G

Hướng dẫn cài V2Ray lên OpenWrt  để dùng 4G miễn phí port  80 (đơn  giản)

Hướng dẫn cài V2Ray lên OpenWrt để dùng 4G miễn phí port 80 (đơn giản)

Cập nhật  ip tự động với duckdns.org  trên  OpenWrt

Cập nhật ip tự động với duckdns.org trên OpenWrt