Tận dụng Android cũ làm máy chủ Home Assistant

Tận dụng Android cũ làm máy chủ Home Assistant

 Bài viết dành cho anh em đang dư máy android cũ, hoặc tvbox để cài Home Assistant làm máy chủ nhà thông minh. Đảm bảo vừa rẻ mà cấu hình cao 😍 mà nhất là vẫn có thể dùng cùng với các chức năng khác của android.


CÀI ĐẶT BAN ĐẦU:

CÀI ĐẶT CÁC GÓI CẦN THIẾT

    Sau khi cài Termux, các bạn mở app lên và chạy các lệnh bên dưới

pkg update
pkg install python nano openssh termux-api make libjpeg-turbo git
pkg install dbus-python python-apsw python-apt python-bcrypt python-cryptography python-numpy python-pillow python-tkinter python-tldp python-xcbgen
pkg install binutils rust wget 
pkg install c-ares

### cái này không cần nữa, mình để lại để lưu trữ:
get https://files.pythonhosted.org/packages/01/50/e3015e6e03a3cf64113f509e8b86b71af37169b59ccedfcb182f3d031329/pycares-4.3.0.tar.gz
wget https://files.pythonhosted.org/packages/ff/4f/62d9859b7d4e6dc32feda67815c5f5ab4421e6909e48cbc970b6a40d60b7/aiohttp-3.8.3.tar.gz
tar -xvf pycares-4.3.0.tar.gz
tar -xvf aiohttp-3.8.3.tar.gz

pip install setuptools
pip install tzdata

### fix lru-dict v1.1.8 cách 1
wget https://files.pythonhosted.org/packages/83/63/21480e8ecc218b9b15672d194ea79da8a7389737c21d8406254306733cac/lru-dict-1.2.0.tar.gz
tar -xvf lru-dict-1.2.0.tar.gz
cd lru-dict-1.2.0
sed -i s/1.2.0/1.1.8/g PKG-INFO
sed -i s/1.2.0/1.1.8/g setup.py
sed -i s/1.2.0/1.1.8/g lru_dict.egg-info/PKG-INFO
python setup.py install

### fix lru-dict v1.1.8 cách 2
pip install git+https://github.com/amitdev/lru-dict@5013406c409a0a143a315146df388281bfb2172d
CÀI ĐẶT VÀ CHẠY THỬ

pip install homeassistant

khi chạy có thể sử dụng lệnh sau:

hass -v


==========================================

Bạn Nhonnhon có report cho mình lỗi này

và tìm được cách khắc phục là gõ lệnh bên dưới trước khi chạy hass -v (máy mình không bị nên không thử được, bạn nào bị tương tự có thể thử xem sao nhé)

proot -0

TỰ ĐỘNG CHẠY KHI MỞ MÁY

chắc để bài viết sau 😘

THAM KHẢO THÊM
  • https://termux.dev/en/
  • https://lucacesarano.medium.com/install-home-assistant-hass-on-android-no-root-fb65b2341126
  • https://community.home-assistant.io/t/homeassistant-core-on-android-guide-dec22/512168
  • https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-core-on-android-tablet/250174

Bạn có thể thích những bài đăng này