Cài AdGuard Home đơn giản nhất

Cài AdGuard Home đơn giản nhất

 Trước đây mình đã từng có bài viết hướng dẫn cài đặt AdGuard Home khá thủ công (https://www.hs2t.com/2021/09/chan-quang-cao-tren-openwrt-voi-adguard.html), nhưng giờ đã có gói cài đặt AdGuard Home sẵn trên OpenWrt nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại theo cách này cho đơn giản

 CÀI ĐẶT ADGUARD HOME

Các bạn vào mục System > Software tìm gói adguardhome và cài đặt

CẤU HÌNH DNSMASQ

Như các bạn đã biết AdGuard Home sẽ chặn quảng cáo bằng DNS vì vậy việc đầu tiên cần phải nhường lại port 53 của dnsmasq cho Adguard Home. Có 2 cách để làm việc này, các bạn làm một trong 2 cách như bên dưới:

Cách 1: Truy cập web quản lý mục Network > DHCP and DNS chọn vào tab Advanced Settings và điền mục DNS server port là 0 như hình dưới, sau đó Save & Apply
Cách 2: Các bạn vào SSH và gõ lệnh bên dưới sẽ ngưng dịch vụ DNS của dnsmasq


/etc/init.d/dnsmasq stop
uci set dhcp.@dnsmasq[0].port="0"
uci commit dhcp
/etc/init.d/dnsmasq start

CẤU HÌNH ADGUARD HOME

Các bạn truy cập vào địa chỉ router kèm port 3000 (trường hợp của mình là http://192.168.1.1:3000) để cài đặt lần đầu cho Adguard Home.


Phần port web các bạn để khác 80 để tránh trùng với cả OpenWrt hay các chương trình khác (mình để 8081)


Sau đó thiết lập tài khoản quản lý


Sau khi cài đặt xong thì truy cập theo địa chỉ router và port đã chọn (của mình là http://192.168.1.1:8081) để vào quản lý

LINK THAM KHẢO 

Bạn có thể thích những bài đăng này