Cloud Free cho Home Assistant

Cloud Free cho Home Assistant

Do nhu cầu internet không cao nên mình đang config hệ thống mạng trong nhà bỏ mạng cáp quang và chuyển qua 4G. Nhưng khổ nỗi mạng 4G sẽ không thể mở port => không thể dùng Home Assistant từ xa được. Thôi thì làm một cái cloud Nabucasa Cloud Fake sài đỡ vậy.

Mà tiện thể share luôn Cloud này cho anh em nào cũng không mở được port (phòng trọ, dùng ké mạng ...) dùng luôn 👌

 VIDEO HƯỚNG DẪN


 


THAY ĐỔI THÔNG TIN MÁY CHỦ

Đầu tiên cần thay đổi thông tin máy chủ Real qua bên máy chủ Fake (nhưng Free) của mình nha:
 • cognito_client_id: 5072lace5pg9espu8o47sieu74
 • user_pool_id: us-east-1_XoWwN8Khttp://hcloud.hs2t.com1V
 • region: us-east-1
 • subscription_info_url: http://hcloud.hs2t.com/payments/
 • remote_api_url: http://hcloud.hs2t.com
 trong file hass-nabucasa/hass_nabucasa/const.py (mình sử dụng bản core với virtualenv nên chỉ cần sửa lại file là ok. Các bạn sử dụng docker/hassOS cần tự tìm hiểu cách thay đổi nhé 👌) 

SERVERS = {
  "production": {
    "cognito_client_id": "5072lace5pg9espu8o47sieu74",
    "user_pool_id": "us-east-1_XoWwN8K1V",
    "region": "us-east-1",
    "relayer": "wss://cloud.nabucasa.com/websocket",
    "google_actions_report_state_url": "https://remotestate.nabucasa.com",
    "subscription_info_url": (
      "http://hcloud.hs2t.com/payments/" "subscription_info"
    ),
    "cloudhook_create_url": "https://webhooks-api.nabucasa.com/generate",
    "remote_api_url": "http://hcloud.hs2t.com",
    "alexa_access_token_url": "https://alexa-api.nabucasa.com/access_token",
    "account_link_url": "https://account-link.nabucasa.com",
    "voice_api_url": "https://voice-api.nabucasa.com",
    "thingtalk_url": "https://thingtalk-api.nabucasa.com",
    "acme_directory_server": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory",
  }
}

ĐĂNG KÝ

Trong Home Assistant vào phần Cấu hình > Home Assistant Cloud sẽ thấy mục "Start your free 1 month trial".

Click vào mục này để đăng ký

 

Chú ý là password cần phải có đủ ký tự hoa thường, số và ký tự đặc biệt 😅

Sau đó cần vào email để click vào link được gửi vào trong email đăng ký để kích hoạt nhé!

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập bằng tài khoản mới tạo ở bước trên 
 
 
 
Sau khi đăng nhập, các bạn chờ một lúc sẽ thấy mục Remote Control như hình dưới:
 

 
Bật Automatically connect sẽ thấy trạng thái báo Connected
 
Khi này các bạn có thể truy cập theo đường dẫn như trong hình ở bất kỳ đâu, không cần phải quan tâm đến chuyện mở port và có sẵn luôn cả SSL 👏
 
 

LIÊN KẾT THAM KHẢO

 •  https://www.nabucasa.com/config/remote/
 • https://github.com/NabuCasa/snitun
 • https://github.com/NabuCasa/hass-nabucasa
 • https://techcave.vn/bai-viet/xay-dung-tinh-nang-remote-control-cua-hass-dua-tren-ma-nguon-snitun-chinh-chu

Bạn có thể thích những bài đăng này