YOUTUBE SUBSCRIBER COUNTER - Chế bộ đếm lượt đăng ký YOUTUBE

YOUTUBE SUBSCRIBER COUNTER - Chế bộ đếm lượt đăng ký YOUTUBE

Subscribe kênh youtube của mình để xem hoạt động tốt không nha :DHôm nay thì mình cũng tự làm một chiếc “YouTube Subscriber Counter” để theo dõi kênh cho tiện lợi. Kênh mình mới nên còn ít subscriber. Các bạn thấy hay và hữu ích thì nhớ subscribe kênh để nhận được thêm nhiều video nữa nha!

CHUẨN BỊ:

LCD 16x2 kết hợp với board SPI để tiết kiệm chân
ESP8266 (Mình dùng board Wemos D1 mini cho tiện việc nạp code)
Download code

TIẾN HÀNH:

Công việc cũng không có gì phức tạp chỉ nối chân D1, D2 và nguồn 5V từ ESP vào các chân SPI của LCD là xong

NẠP CODE:


Nạp code thì lại càng dễ hơn vì mình đã để sẵn các file thư viện cùng folder với file dự án. Nên các bạn chỉ việc build và tải code xuống ESP là chạy.

Chú ý quan trọng: Version mới của thư viện ESP cho arduino sao đó không chạy. Các bạn cài lại thư viện cũ bằng cách: Boards Manager > tìm Esp8266 > Select version 2.4.2

CÁCH LẤY GOOGLE APPS API KEY (REQUIRED!):

Vì mỗi key sẽ bị giới hạn số lần dùng nhất định nên các bạn phải tự tạo cho mình một key rồi thế vào code của mình ở trên nhé.

Tạo một dự án ở dây: https://console.developers.google.com/

Trong trang API Manager section, vào “Credentials” và create a new API key Bật YouTube Api ở đây: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube

Thử lại bằng cách mở link này (Nhớ thay key có được ở trên vào cuối link): https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ&key=KeyCuaBan

VIDEO HƯỚNG DẪN:Bạn có thể thích những bài đăng này