MWAN3 - Gộp băng thông WiFi hàng xóm để làm backup với OpenWrt

MWAN3 - Gộp băng thông WiFi hàng xóm để làm backup với OpenWrt

Tên trộm nhẹ nhàng cắt đứt dây mạng. Những tưởng hệ thống camera giám sát sẽ không thể gửi báo động đến chủ nhân. Nhưng hắn đã nhầm vì tôi đã gộp băng thông với WiFi hàng xóm. Khi mạng nhà tôi bị mất, toàn bộ dữ liệu sẽ được điều hướng dùng ké WiFi hàng xóm. Còn bình thường thì tôi sẽ "" một ít băng thông 😎KẾT NỐI VỚI WIFI HÀNG XÓM

Truy cập vào router và vào cài đặt Network > Wireless
Chọn nút Scan tại hw bạn muốn dùng để kết nối vào wifi hàng xóm (trong trường hợp của mình có 2 device là 5Ghz và 2.4Ghz thì mình dùng 2.4Ghz để kết nối với wifi hàng xóm, còn 5Ghz để phát wifi sử dụng bình thường)
Bảng Join Network: Wireless Scan hiện ra, bạn bấm vào Join Network ở wifi cần kết nối.Các bạn điền password wifi vào để tiến hành kết nối.

CẤU HÌNH MWAN3

Đây là app chúng ta sẽ dùng để gộp băng thông rất tốt trên OpenWrt

Cài đặt gói

Truy cập vào System > Software chọn Actions: Update lists ...
Sau khi update list hoàn tất. Các bạn điền vào ô Filter: mwan3
Và tiến hành cài hai gói là: mwan3, luci-app-mwan3
Cài đặt xong thì logout ra rồi login lại để cập nhật lại giao diện Luci

Config MWAN3

Truy cập cấu hình mwan3 ở menu Network > Load Balancing

Interfaces

Ở đây các bạn tạo ra các interface tương ứng với các đường mạng mà bạn muốn gộp vào với nhau. Khi tạo mới, các cấu hình chủ yếu cho chúng ta cài đặt các thông số ping để phát hiện chất lượng mạng, các bạn cứ để mặc định là được

Members

Thiết lập độ ưu tiên của đường mạng với 2 thông số là Metric và Weight, trong trường hợp của mình sẽ để độ ưu tiên của wwan thấp hơn vì chỉ ké tạm khi mất mạng thôi 👍

Policies

Tạo một nhóm load_balanced gồm toàn bộ các dường mạng cần gộp vào là được. Các bạn tự tìm hiểu thêm nếu muốn tạo nhiều kiểu kết hợp khác nhau nha

Rules

Dùng rule để quy định về cách thức sử dụng policies. Các bạn muốn cài đặt sâu như các ip nước ngoài đi theo một đường truyền, trong nước đi theo đường khác ... thì có thể sử dụng nhiều rule phối hợp với nhau. Mình thì chỉ dùng một rule là gộp chung toàn bộ các interface lại 💪VIDEO CHI TIẾTLINK THAM KHẢOBạn có thể thích những bài đăng này