Cài HOME ASSISTANT (SUPERVISOR) trên mọi thiết bị cực đơn giản

Cài HOME ASSISTANT (SUPERVISOR) trên mọi thiết bị cực đơn giản

Đây là cách cài tổng quát, có thể cài đặt Home Assisntant (Supervisor có Hassio) lên bất kỳ embedded nào.CÀI ĐẶT DOCKER-CE

curl -sSL https://get.docker.com | sh

CÀI ĐẶT HOME ASSISTANT

Cài các thư viện cần thiết:

apt-get install bash jq curl avahi-daemon dbus appamor-utils network-manager -y

Chạy script tự cài đặt Home Assistant:

curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh | bash -s -- -m raspberrypi3

VIDEO HƯỚNG DẪNLINK THAM KHẢO

Bạn có thể thích những bài đăng này