Cài đặt 1.1.1.1 Warp+ của CloudFlare lên OpenWrt, tự bật cho IP quốc tế

Cài đặt 1.1.1.1 Warp+ của CloudFlare lên OpenWrt, tự bật cho IP quốc tế

Tiếp tục với bài viết Vì sao VPN sẽ giúp mạng mạnh hơn khi đứt cáp quang biển? (hs2t.com). Hôm nay mình sẽ cài đặt WireGuard để sử dụng Warp+ một VPN miễn phí của CloudFlare. Nói là miễn phí thôi nhưng chất lượng cũng đủ dùng. Ngoài ra có rất nhiều cách để buf tốc độ cao cho tài khoản Warp+

CHUẨN BỊ

Đầu tiên các bạn cần tạo ID Warp+ bằng cách các bạn vào trang web 1.1.1 - Cloudflare WARP VPN For Windows (4it.top) Sau đó ở bước 2 thực hiện Captcha và bấm vào nút Tạo tài khoản. Và bước 3 bấm vào Tải File Cấu Hình để tải về.
Mở file cấu hình .conf mới tải về bằng Notepad để lấy thông tin cài đặt cho bước tiếp theo hoặc xem video này cho nhanh 😆CÀI ĐẶT WIREGUARD LÊN OPENWRT

Các bạn vào System > Software cài đặt hai gói wireguard-tools, kmod-wireguard  luci-app-wireguard như hình dưới (chỉ cần cài luci-app-wireguard thì hai gói kia sẽ tự động cài theo)

(cần phải khởi động lại để xuất hiện tùy chọn WireGuard VPN ở bước dưới)
Chuyển qua mục Network > Interface và chọn Add new interface... với protocol là WireGuard VPN sau đó bấm nút Create interface và điền các thông tin lấy từ file warp chuẩn bị bên trên


mục Firewall Settings chọn vào wan

mục Peers chọn Add peer điền thông tin và ấn Save lưu lại

Hoàn thành xong ấn vào Save & Apply để lưu và áp dụng, vậy là chúng ta đã cấu hình xong VPN, nhưng thời điểm hiện tại mình để config mặc định thì toàn bộ dữ liệu sẽ vẫn đi theo đường mạng thông thường. Các bạn làm tiếp bước bên dưới nhé

CẤU HÌNH ĐỂ CHỈ TRUY CẬP QUỐC TẾ QUA VPN

Đầu tiên các bạn cần login vào SSH của router và gõ lệnh sau để thêm route table có tên là vpn.cloudflare
echo 201 vpn.cloudflare >> /etc/iproute2/rt_tables
 
Tiếp theo các bạn dùng vi để thêm đoạn config này vào cuối file /etc/config/network để thiết lập rule khi mark 1 thì truy cập sẽ qua route với interface là warpplus mà chúng ta mới thiết lập ở bước trước

 
config route
    option interface 'warpplus'
    option target '0.0.0.0/0'
    option table '201'

config rule
    option mark 1
    option lookup 'vpn.cloudflare'
 

Tiếp đến các bạn dán đoạn bên dưới vào cuối cùng của file /etc/config/firewall để tạo một rule dùng để đánh dấu những IP KHÔNG nằm trong danh sách ipset phía dưới(là danh sách IPv4VN ở Việt Nam được mình tự tổng hợp từ Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) (thongkeinternet.vn) )


config rule
    option name 'Mark Not IPv4 VN'
    option family 'ipv4'
    option src 'lan'
    option target 'MARK'
    option set_mark '1'
    option extra ' -m set ! --match-set ipv4vn dst'
    list proto 'all'
    option dest '*'
    option enabled '0'

config ipset
    option name      'IPv4VN'
    option match      'src_net'
    option	family			'ipv4'
    option storage     'hash'
    option enabled     '1'
    list  entry      '103.252.0.0/22'
    list  entry      '115.146.120.0/21'
    list  entry      '115.165.160.0/21'
    list  entry      '119.82.128.0/20'
    list  entry      '202.134.16.0/21'
    list  entry      '203.171.16.0/20'
    list  entry      '103.21.148.0/22'
    list  entry      '124.158.0.0/20'
    list  entry      '101.99.0.0/18'
    list  entry      '103.9.196.0/22'
    list  entry      '113.20.96.0/19'
    list  entry      '183.91.0.0/19'
    list  entry      '203.205.0.0/18'
    list  entry      '45.122.232.0/22'
    list  entry      '103.216.72.0/22'
    list  entry      '1.52.0.0/14'
    list  entry      '103.35.64.0/22'
    list  entry      '103.39.92.0/22'
    list  entry      '113.22.0.0/16'
    list  entry      '113.23.0.0/17'
    list  entry      '118.68.0.0/14'
    list  entry      '144.48.20.0/22'
    list  entry      '183.80.0.0/16'
    list  entry      '183.81.0.0/17'
    list  entry      '203.191.8.0/21'
    list  entry      '210.245.0.0/17'
    list  entry      '42.112.0.0/13'
    list  entry      '43.239.148.0/22'
    list  entry      '58.186.0.0/15'
    list  entry      '113.52.32.0/19'
    list  entry      '49.246.128.0/18'
    list  entry      '49.246.192.0/19'
    list  entry      '103.238.68.0/22'
    list  entry      '203.128.240.0/21'
    list  entry      '103.238.72.0/22'
    list  entry      '202.60.104.0/21'
    list  entry      '101.96.12.0/22'
    list  entry      '113.61.108.0/22'
    list  entry      '111.91.232.0/22'
    list  entry      '103.19.164.0/22'
    list  entry      '45.125.208.0/22'
    list  entry      '103.53.252.0/22'
    list  entry      '45.121.24.0/22'
    list  entry      '103.235.208.0/22'
    list  entry      '112.109.88.0/21'
    list  entry      '182.237.20.0/22'
    list  entry      '119.17.192.0/19'
    list  entry      '202.151.160.0/21'
    list  entry      '210.86.224.0/21'
    list  entry      '101.53.0.0/18'
    list  entry      '119.15.176.0/20'
    list  entry      '119.17.224.0/19'
    list  entry      '202.151.168.0/21'
    list  entry      '210.86.232.0/21'
    list  entry      '101.96.64.0/18'
    list  entry      '119.15.160.0/20'
    list  entry      '103.249.100.0/22'
    list  entry      '112.78.0.0/20'
    list  entry      '125.253.112.0/20'
    list  entry      '45.117.164.0/22'
    list  entry      '112.197.0.0/16'
    list  entry      '27.2.0.0/15'
    list  entry      '103.200.60.0/22'
    list  entry      '116.118.0.0/17'
    list  entry      '180.93.0.0/16'
    list  entry      '203.196.24.0/22'
    list  entry      '221.121.0.0/18'
    list  entry      '221.133.0.0/19'
    list  entry      '103.141.176.0/23'
    list  entry      '103.205.96.0/22'
    list  entry      '61.14.236.0/22'
    list  entry      '103.84.76.0/22'
    list  entry      '115.72.0.0/13'
    list  entry      '117.0.0.0/13'
    list  entry      '125.234.0.0/15'
    list  entry      '171.224.0.0/11'
    list  entry      '203.113.128.0/18'
    list  entry      '220.231.64.0/18'
    list  entry      '27.64.0.0/12'
    list  entry      '116.96.0.0/12'
    list  entry      '125.212.128.0/17'
    list  entry      '125.214.0.0/18'
    list  entry      '203.190.160.0/20'
    list  entry      '203.162.0.0/16'
    list  entry      '203.210.128.0/17'
    list  entry      '221.132.0.0/18'
    list  entry      '113.160.0.0/11'
    list  entry      '123.16.0.0/12'
    list  entry      '203.160.0.0/23'
    list  entry      '222.252.0.0/14'
    list  entry      '14.160.0.0/11'
    list  entry      '14.224.0.0/11'
    list  entry      '221.132.30.0/23'
    list  entry      '221.132.32.0/21'
    list  entry      '103.17.88.0/22'
    list  entry      '180.148.0.0/21'
    list  entry      '45.118.136.0/22'
    list  entry      '117.103.192.0/18'
    list  entry      '103.233.48.0/22'
    list  entry      '45.124.88.0/22'
    list  entry      '103.196.236.0/22'
    list  entry      '45.127.252.0/22'
    list  entry      '61.28.224.0/19'
    list  entry      '202.74.58.0/23'
    list  entry      '202.59.252.0/23'
    list  entry      '103.9.80.0/22'
    list  entry      '103.37.32.0/22'
    list  entry      '103.109.36.0/22'
    list  entry      '202.55.132.0/22'
    list  entry      '175.106.0.0/22'
    list  entry      '103.246.104.0/24'
    list  entry      '103.109.28.0/22'
    list  entry      '103.53.228.0/22'
    list  entry      '202.124.204.0/24'
    list  entry      '202.130.36.0/23'
    list  entry      '103.57.104.0/22'
    list  entry      '103.216.112.0/22'
    list  entry      '103.104.116.0/22'
    list  entry      '103.221.220.0/22'
    list  entry      '45.252.248.0/22'
    list  entry      '103.106.224.0/22'
    list  entry      '103.252.252.0/22'
    list  entry      '45.251.112.0/22'
    list  entry      '103.9.4.0/22'
    list  entry      '103.56.168.0/22'
    list  entry      '203.201.56.0/22'
    list  entry      '103.108.100.0/22'
    list  entry      '103.39.96.0/22'
    list  entry      '103.238.212.0/22'
    list  entry      '45.117.76.0/22'
    list  entry      '103.237.96.0/22'
    list  entry      '103.48.80.0/22'
    list  entry      '45.124.84.0/22'
    list  entry      '103.121.88.0/22'
    list  entry      '103.30.36.0/22'
    list  entry      '103.7.172.0/24'
    list  entry      '103.75.180.0/22'
    list  entry      '103.219.180.0/22'
    list  entry      '103.48.188.0/22'
    list  entry      '103.221.228.0/22'
    list  entry      '45.252.240.0/22'
    list  entry      '103.232.52.0/22'
    list  entry      '103.79.140.0/22'
    list  entry      '103.3.248.0/22'
    list  entry      '45.120.228.0/22'
    list  entry      '103.81.80.0/22'
    list  entry      '103.102.20.0/22'
    list  entry      '103.98.160.0/22'
    list  entry      '103.129.88.0/22'
    list  entry      '103.10.44.0/22'
    list  entry      '203.160.132.0/22'
    list  entry      '103.238.80.0/22'
    list  entry      '47.117.156.0/22'
    list  entry      '103.243.104.0/22'
    list  entry      '103.63.104.0/22'
    list  entry      '45.122.248.0/22'
    list  entry      '103.63.108.0/22'
    list  entry      '45.122.252.0/22'
    list  entry      '103.63.112.0/22'
    list  entry      '45.122.244.0/22'
    list  entry      '103.63.116.0/22'
    list  entry      '45.122.240.0/22'
    list  entry      '103.63.120.0/22'
    list  entry      '45.122.236.0/22'
    list  entry      '103.68.252.0/22'
    list  entry      '103.74.120.0/22'
    list  entry      '103.104.24.0/22'
    list  entry      '103.221.224.0/22'
    list  entry      '45.252.244.0/22'
    list  entry      '103.1.200.0/22'
    list  entry      '203.79.28.0/24'
    list  entry      '103.255.84.0/22'
    list  entry      '45.119.76.0/22'
    list  entry      '103.192.236.0/22'
    list  entry      '203.77.178.0/24'
    list  entry      '103.216.128.0/22'
    list  entry      '103.238.208.0/22'
    list  entry      '27.0.240.0/22'
    list  entry      '103.119.84.0/22'
    list  entry      '103.23.144.0/22'
    list  entry      '45.118.140.0/22'
    list  entry      '103.18.176.0/22'
    list  entry      '103.254.12.0/22'
    list  entry      '45.117.172.0/22'
    list  entry      '103.109.40.0/22'
    list  entry      '103.101.76.0/22'
    list  entry      '49.156.52.0/22'
    list  entry      '103.196.248.0/22'
    list  entry      '103.20.144.0/22'
    list  entry      '202.43.108.0/22'
    list  entry      '103.195.236.0/22'
    list  entry      '103.115.166.0/24'
    list  entry      '103.213.122.0/22'
    list  entry      '103.7.177.0/24'
    list  entry      '103.95.196.0/22'
    list  entry      '103.242.52.0/22'
    list  entry      '103.82.196.0/22'
    list  entry      '103.63.212.0/22'
    list  entry      '45.123.96.0/22'
    list  entry      '103.52.92.0/22'
    list  entry      '103.45.228.0/22'
    list  entry      '103.89.88.0/22'
    list  entry      '103.100.160.0/22'
    list  entry      '202.4.168.0/24'
    list  entry      '103.79.144.0/22'
    list  entry      '103.205.104.0/22'
    list  entry      '103.130.220.0/22'
    list  entry      '111.65.240.0/20'
    list  entry      '180.148.128.0/20'
    list  entry      '103.227.216.0/22'
    list  entry      '103.47.192.0/22'
    list  entry      '45.125.236.0/22'
    list  entry      '103.99.252.0/22'
    list  entry      '103.78.84.0/22'
    list  entry      '103.226.248.0/22'
    list  entry      '103.9.200.0/22'
    list  entry      '103.74.100.0/22'
    list  entry      '223.27.104.0/21'
    list  entry      '103.199.8.0/22'
    list  entry      '59.153.216.0/22'
    list  entry      '103.199.16.0/22'
    list  entry      '183.91.160.0/19'
    list  entry      '110.35.72.0/21'
    list  entry      '103.116.104.0/22'
    list  entry      '103.245.148.0/22'
    list  entry      '27.118.16.0/20'
    list  entry      '45.126.92.0/22'
    list  entry      '202.4.176.0/24'
    list  entry      '103.254.16.0/22'
    list  entry      '103.205.100.0/22'
    list  entry      '103.9.212.0/22'
    list  entry      '103.60.16.0/22'
    list  entry      '45.119.216.0/22'
    list  entry      '202.52.39.0/24'
    list  entry      '103.206.216.0/22'
    list  entry      '103.103.116.0/22'
    list  entry      '103.111.244.0/22'
    list  entry      '103.81.84.0/22'
    list  entry      '103.98.152.0/22'
    list  entry      '103.88.112.0/22'
    list  entry      '103.88.116.0/22'
    list  entry      '103.45.236.0/22'
    list  entry      '103.24.244.0/22'
    list  entry      '202.191.56.0/22'
    list  entry      '202.94.88.0/23'
    list  entry      '103.254.216.0/22'
    list  entry      '45.119.108.0/22'
    list  entry      '103.107.200.0/22'
    list  entry      '103.211.212.0/22'
    list  entry      '103.70.28.0/22'
    list  entry      '103.8.13.0/24'
    list  entry      '103.3.252.0/22'
    list  entry      '45.121.160.0/22'
    list  entry      '103.77.168.0/22'
    list  entry      '103.82.20.0/22'
    list  entry      '103.82.24.0/22'
    list  entry      '103.75.184.0/22'
    list  entry      '103.17.236.0/22'
    list  entry      '103.220.68.0/22'
    list  entry      '103.38.136.0/22'
    list  entry      '103.68.72.0/22'
    list  entry      '103.108.132.0/22'
    list  entry      '120.50.184.0/21'
    list  entry      '182.161.80.0/20'
    list  entry      '203.176.160.0/21'
    list  entry      '202.9.79.0/24'
    list  entry      '103.92.16.0/22'
    list  entry      '202.87.212.0/22'
    list  entry      '103.5.30.0/23'
    list  entry      '103.124.56.0/22'
    list  entry      '103.225.236.0/22'
    list  entry      '103.206.212.0/22'
    list  entry      '137.59.116.0/22'
    list  entry      '103.221.86.0/24'
    list  entry      '202.9.80.0/24'
    list  entry      '103.56.160.0/22'
    list  entry      '103.245.248.0/22'
    list  entry      '58.84.0.0/22'
    list  entry      '103.255.236.0/22'
    list  entry      '61.14.232.0/22'
    list  entry      '103.97.124.0/22'
    list  entry      '103.66.152.0/22'
    list  entry      '103.48.192.0/22'
    list  entry      '45.119.212.0/22'
    list  entry      '103.237.144.0/22'
    list  entry      '45.118.144.0/22'
    list  entry      '103.27.236.0//22'
    list  entry      '45.119.80.0/22'
    list  entry      '103.15.48.0/22'
    list  entry      '103.235.212.0/22'
    list  entry      '103.237.148.0/22'
    list  entry      '103.238.76.0/22'
    list  entry      '203.167.12.0/22'
    list  entry      '103.98.148.0/22'
    list  entry      '103.68.68.0/22'
    list  entry      '103.88.108.0/22'
    list  entry      '103.12.104.0/22'
    list  entry      '103.95.168.0/22'
    list  entry      '103.16.0.0/22'
    list  entry      '103.99.228.0/22'
    list  entry      '103.53.88.0/22'
    list  entry      '103.199.76.0/22'
    list  entry      '137.59.44.0/22'
    list  entry      '103.199.64.0/22'
    list  entry      '137.59.28.0/22'
    list  entry      '103.199.20.0/22'
    list  entry      '59.153.220.0/22'
    list  entry      '103.199.24.0/22'
    list  entry      '59.153.224.0/22'
    list  entry      '103.199.28.0/22'
    list  entry      '59.153.228.0/22'
    list  entry      '103.199.32.0/22'
    list  entry      '59.153.232.0/22'
    list  entry      '103.199.40.0/22'
    list  entry      '59.153.236.0/22'
    list  entry      '103.199.36.0/22'
    list  entry      '59.153.240.0/22'
    list  entry      '103.199.44.0/22'
    list  entry      '59.153.244.0/22'
    list  entry      '103.199.52.0/22'
    list  entry      '59.153.248.0/22'
    list  entry      '103.199.48.0/22'
    list  entry      '59.153.252.0/22'
    list  entry      '103.199.56.0/22'
    list  entry      '137.59.32.0/22'
    list  entry      '103.199.60.0/22'
    list  entry      '137.59.36.0/22'
    list  entry      '103.199.68.0/22'
    list  entry      '137.59.24.0/22'
    list  entry      '103.199.72.0/22'
    list  entry      '137.59.40.0/22'
    list  entry      '202.6.2.0/24'
    list  entry      '103.9.84.0/22'
    list  entry      '103.13.76.0/22'
    list  entry      '182.236.112.0/22'
    list  entry      '103.89.120.0/22'
    list  entry      '103.207.32.0/22'
    list  entry      '103.94.176.0/22'
    list  entry      '103.109.32.0/22'
    list  entry      '103.245.252.0/22'
    list  entry      '103.28.36.0/22'
    list  entry      '45.117.80.0/22'
    list  entry      '103.57.208.0/22'
    list  entry      '45.117.176.0/22'
    list  entry      '103.112.124.0/22'
    list  entry      '103.248.164.0/22'
    list  entry      '103.54.248.0/22'
    list  entry      '116.212.32.0/19'
    list  entry      '103.82.28.0/22'
    list  entry      '103.28.136.0/22'
    list  entry      '103.31.120.0/22'
    list  entry      '103.90.228.0/22'
    list  entry      '103.200.120.0/22'
    list  entry      '121.50.172.0/22'
    list  entry      '103.62.8.0/22'
    list  entry      '45.121.152.0/22'
    list  entry      '202.9.84.0/24'
    list  entry      '103.77.160.0/22'
    list  entry      '103.129.84.0/22'
    list  entry      '103.196.244.0/22'
    list  entry      '103.107.180.0/22'
    list  entry      '103.100.228.0/22'
    list  entry      '202.0.79.0/24'
    list  entry      '103.68.248.0/22'
    list  entry      '103.101.32.0/22'
    list  entry      '103.7.196.0/24'
    list  entry      '103.10.88.0/22'
    list  entry      '103.26.252.0/22'
    list  entry      '103.250.24.0/22'
    list  entry      '103.21.120.0/22'
    list  entry      '116.193.64.0/20'
    list  entry      '120.72.96.0/19'
    list  entry      '202.78.224.0/21'
    list  entry      '120.72.80.0/21'
    list  entry      '210.2.64.0/18'
    list  entry      '103.18.4.0/22'
    list  entry      '137.59.104.0/22'
    list  entry      '150.95.104.0/21'
    list  entry      '150.95.112.0/20'
    list  entry      '150.95.16.0/22'
    list  entry      '163.44.192.0/22'
    list  entry      '163.44.200.0/24'
    list  entry      '163.44.204.0/22'
    list  entry      '103.253.88.0/22'
    list  entry      '103.117.244.0/22'
    list  entry      '116.68.128.0/21'
    list  entry      '103.237.60.0/22'
    list  entry      '103.140.40.0/23'
    list  entry      '202.58.245.0/24'
    list  entry      '103.61.48.0/22'
    list  entry      '103.99.244.0/22'
    list  entry      '103.241.248.0/22'
    list  entry      '203.99.248.0/22'
    list  entry      '103.231.148.0/22'
    list  entry      '122.102.112.0/22'
    list  entry      '103.5.204.0/22'
    list  entry      '103.117.240.0/22'
    list  entry      '103.223.4.0/22'
    list  entry      '45.254.32.0/22'
    list  entry      '103.239.116.0/22'
    list  entry      '103.69.192.0/22'
    list  entry      '103.228.20.0/22'
    list  entry      '202.59.238.0/23'
    list  entry      '103.77.164.0/22'
    list  entry      '103.131.72.0/22'
    list  entry      '110.44.184.0/21'
    list  entry      '103.106.220.0/22'
    list  entry      '103.114.104.0/22'
    list  entry      '103.82.36.0/22'
    list  entry      '103.9.204.0/22'
    list  entry      '103.82.32.0/22'
    list  entry      '203.161.178.0/24'
    list  entry      '103.1.236.0/22'
    list  entry      '103.7.40.0/22'
    list  entry      '112.213.80.0/20'
    list  entry      '27.0.12.0/22'
    list  entry      '45.117.168.0/22'
    list  entry      '103.74.116.0/22'
    list  entry      '103.226.108.0/22'
    list  entry      '103.248.160.0/22'
    list  entry      '103.4.128.0/22'
    list  entry      '103.9.0.0/22'
    list  entry      '103.48.76.0/22'
    list  entry      '103.42.56.0/22'
    list  entry      '202.143.108.0/22'
    list  entry      '103.214.8.0/22'
    list  entry      '103.5.208.0/22'
    list  entry      '103.37.28.0/22'
    list  entry      '103.56.164.0/22'
    list  entry      '202.37.86.0/23'
    list  entry      '103.92.24.0/22'
    list  entry      '103.108.136.0/22'
    list  entry      '103.199.4.0/22'
    list  entry      '103.113.80.0/22'
    list  entry      '203.8.127.0/24'
    list  entry      '103.195.240.0/22'
    list  entry      '103.232.56.0/22'
    list  entry      '103.89.84.0/22'
    list  entry      '103.129.80.0/22'
    list  entry      '103.2.220.0/22'
    list  entry      '103.237.64.0/22'
    list  entry      '45.125.204.0/22'
    list  entry      '202.134.54.0/24'
    list  entry      '103.243.216.0/22'
    list  entry      '203.34.144.0/24'
    list  entry      '103.221.212.0/22'
    list  entry      '103.56.156.0/22'
    list  entry      '45.124.92.0/22'
    list  entry      '103.53.168.0/22'
    list  entry      '43.239.220.0/22'
    list  entry      '103.3.244.0/22'
    list  entry      '103.216.120.0/22'
    list  entry      '157.119.244.0/22'
    list  entry      '103.74.112.0/22'
    list  entry      '103.27.60.0/22'
    list  entry      '45.122.220.0/22'
    list  entry      '103.232.120.0/22'
    list  entry      '103.92.28.0/22'
    list  entry      '103.10.212.0/22'
    list  entry      '103.68.80.0/22'
    list  entry      '103.11.172.0/22'
    list  entry      '103.234.36.0/22'
    list  entry      '43.239.224.0/22'
    list  entry      '103.113.88.0/22'
    list  entry      '202.44.137.0/24'
    list  entry      '103.68.76.0/22'
    list  entry      '103.239.120.0/22'
    list  entry      '45.119.240.0/22'
    list  entry      '103.229.192.0/22'
    list  entry      '103.232.60.0/22'
    list  entry      '103.7.36.0/22'
    list  entry      '202.172.4.0/23'
    list  entry      '203.170.26.0/23'
    list  entry      '45.126.96.0/22'
    list  entry      '103.129.188.0/22'
    list  entry      '103.200.20.0/22'
    list  entry      '103.207.36.0/22'
    list  entry      '103.216.124.0/22'
    list  entry      '157.119.248.0/22'
    list  entry      '103.239.32.0/22'
    list  entry      '103.9.76.0/22'
    list  entry      '146.196.64.0/22'
    list  entry      '110.35.64.0/21'
    list  entry      '119.18.128.0/20'
    list  entry      '203.191.48.0/21'
    list  entry      '103.31.124.0/22'
    list  entry      '103.68.240.0/22'
    list  entry      '202.6.96.0/23'
    list  entry      '183.90.160.0/21'
    list  entry      '103.75.176.0/22'
    list  entry      '103.28.172.0/22'
    list  entry      '103.104.120.0/22'
    list  entry      '103.90.220.0/22'
    list  entry      '103.220.84.0/22'
    list  entry      '103.196.16.0/22'
    list  entry      '103.111.236.0/22'
    list  entry      '103.9.156.0/22'
    list  entry      '112.137.128.0/20'
    list  entry      '103.88.120.0/22'
    list  entry      '103.90.224.0/22'
    list  entry      '103.20.148.0/22'
    list  entry      '45.118.148.0/22'
    list  entry      '202.74.56.0/24'
    list  entry      '103.110.84.0/22'
    list  entry      '103.254.40.0/22'
    list  entry      '103.99.0.0/22'
    list  entry      '103.68.244.0/22'
    list  entry      '103.57.112.0/22'
    list  entry      '103.199.12.0/22'
    list  entry      '103.227.112.0/22'
    list  entry      '118.107.64.0/18'
    list  entry      '119.18.184.0/21'
    list  entry      '43.239.188.0/22'
    list  entry      '103.116.100.0/22'
    list  entry      '112.72.64.0/18'
    list  entry      '45.125.200.0/22'
    list  entry      '103.27.64.0/22'
    list  entry      '103.1.208.0/22'
    list  entry      '115.84.176.0/21'
    list  entry      '210.211.96.0/19'
    list  entry      '45.117.160.0/22'
    list  entry      '203.189.28.0/22'
    list  entry      '118.102.0.0/21'
    list  entry      '120.138.64.0/20'
    list  entry      '122.201.8.0/21'
    list  entry      '49.213.64.0/18'
    list  entry      '202.160.124.0/23'
    list  entry      '103.101.160.0/22'
    list  entry      '103.90.232.0/22'
    list  entry      '103.92.32.0/22'
    list  entry      '103.97.132.0/22'
    list  entry      '103.57.220.0/22'
    list  entry      '202.92.4.0/22'
Sau đó các bạn dùng 2 lệnh dưới để khởi động lại network và firewall là hoàn thành


/etc/init.d/network restart
/etc/init.d/firewall restart


TẮT MỞ NHANH

Vậy là chúng ta đã config xong, các bạn muốn tắt VPN thì truy cập vào router rồi tiếp tục vào Network > Firewall và chọn qua tab Traffic Rules bỏ check như hình dưới ở số 1 và ấn vào nút Save & Apply để tắt nhanh VPN cho IP quốc tế

Hoặc bạn cũng thể cài đặt tắt/mở theo giờ bằng cách nhấn vào Edit chọn qua tab Time Restrictions và đặt thời gian tắt mở theo ý muốn
 

BÀI VIẾT THAM KHẢO

COMMAND TEST

 1. echo 201 vpn.cloudflare >> /etc/iproute2/rt_tables
 2. cat /etc/iproute2/rt_tables 
 3. ip rule add fwmark 1 table vpn.cloudflare
 4. ip rule list
 5. ip route add default dev warpplus table vpn.cloudflare
 6. ip route list table vpn.cloudflare
 7. iptables -A PREROUTING -t mangle -m set --match-set testipset dst -j MARK --set-mark 1

Bạn có thể thích những bài đăng này