Tích hợp điều khiển hồng ngoại bằng TASMOTA vào HOME ASSISTANT

Tích hợp điều khiển hồng ngoại bằng TASMOTA vào HOME ASSISTANT

 

 
Hướng dẫn chi tiết cách tích hợp điều khiển hồng ngoại bằng Tasmota (ESP8266) với Home Assistant.

CHUẨN BỊ

Các bạn làm theo video sau để độ thêm IR vào SOnOff basic R2 V1.0 (ESP8266)

Sau đó các bạn nhớ vào mục config của tasmota config MQTT broker nhà bạn nhé

ĐIỀU KHIỂN IR BẰNG CONSOLE

Các bạn vào web local của Tasmota, rồi chọn mục console. Rồi nhập thử các command vào ô Enter Command

IRSEND

Lệnh này để điều khiển các thiết bị như quạt, TV … kích thước dữ liệu nhỏ/cố định cho một chức năng. Tức là 1 lần phát sẽ tương ứng với 1 chức năng.

 • Phát theo protocol: IRsend {“Protocol”:“NEC”,“Bits”:32,“Data”:0x8166817E}
 • Phát raw: IRSend 0,1274,402,1272,402,434,1266,1248,428,1248,402,434,1244,434,1244,1270,402,434,1244,434,1244,434,1268,410,7968

Như kiểu phát raw ở trên tương ứng chức năng mở quạt, cách lấy raw các bạn xem ở đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=lFTjwgmD4fk

IRHVAC

Lệnh này để điều khiển máy lạnh

IRhvac {“Vendor”:“Mitsubishi_Heavy_152”, “Power”:“On”,“Mode”:“Hot”,“FanSpeed”:3,“Temp”:22.5}

Khi sử dụng firmware tasmota_ir.bin sẽ có nhiều loại máy lạnh hơn là sử dụng firmware tasmota.bin

TÍCH HỢP VÀO HOME ASSISTANT

Sau khi các bạn thử bằng console, IR hoạt động tốt thì có thể tích hợp vào home assistant thông qua MQTT Ví dụ sau đây mình thêm quạt.

- platform: mqtt
 name: "quạt shop 1"
 command_topic: "cmnd/tasmota_189C9C/IRSend"
 # json_attributes_topic: "tele/tasmota_189C9C/STATE"
 availability_topic: "tele/tasmota_189C9C/LWT"
 payload_available: "Online"
 payload_not_available: "Offline"
#  state_topic: "stat/tasmota_189C9C/RESULT"
 speed_command_topic: "cmnd/tasmota_189C9C/IRSend"
#  speed_state_topic: "stat/tasmota_189C9C/RESULT"
 oscillation_command_topic: "cmnd/tasmota_189C9C/IRSend"
#  oscillation_state_topic: "stat/tasmota_189C9C/RESULT"
 qos: 1
 payload_on: "0,1274,402,1272,402,434,1266,1248,428,1248,402,434,1244,434,1244,1270,402,434,1244,434,1244,434,1268,410,7968"
 payload_off: "0,1268,406,1242,432,432,1246,1266,408,1266,408,406,1272,428,1250,430,1246,434,1244,406,1272,432,1244,1270,7128"
 payload_low_speed: "0,1274,402,1272,402,434,1266,1248,428,1248,402,434,1244,434,1244,1270,402,434,1244,434,1244,434,1268,410,7968"
 payload_medium_speed: "0,1274,402,1272,402,434,1266,1248,428,1248,402,434,1244,434,1244,1270,402,434,1244,434,1244,434,1268,410,7968"
 payload_high_speed: "0,1274,402,1272,402,434,1266,1248,428,1248,402,434,1244,434,1244,1270,402,434,1244,434,1244,434,1268,410,7968"
 payload_oscillation_on: "0,1276,406,1278,408,406,1300,1252,430,1252,428,400,1286,412,1272,410,1248,436,1272,386,1274,1276,404,436,7996"
 payload_oscillation_off: "0,1276,406,1278,408,406,1300,1252,430,1252,428,400,1286,412,1272,410,1248,436,1272,386,1274,1276,404,436,7996"

Các bạn có thể thêm điều khiển các thiết bị hồng ngoại khác tương tự nha!

Bạn có thể thích những bài đăng này