GOOGLE PHOTO CALENDAR - Lịch vạn niên với ảnh từ GOOGLE PHOTO

GOOGLE PHOTO CALENDAR - Lịch vạn niên với ảnh từ GOOGLE PHOTO

 

 
Mấy ngày cuối năm tiếc tiền mua lịch nên đành phải tự chế một cuốn lịch vạn niên. Cái này thì lấy thời gian tự động trên internet luôn nên rất hợp với người không thích bóc lịch như mình ^_^

KHỞI ĐẦU

Đọc được bài viết này trên Instructables thấy khá hay: https://www.instructables.com/Google-Photo-Clock/ Lấy ảnh từ Google Photo Album về rồi hiển thị giờ. Vậy là quyết định thêm âm lịch vào để có được cuốn lịch vạn niên :)

CHUẨN BỊ

HÀN MẠCH

Mạch khá đơn giản chỉ cần hàn hoặc câu dây từ Wemos D1 mini qua LCD là xong nha

LCDESP8266Wemos D1 mini
VccVcc3.3v
GNDGNDGND
CSGPIO 15D8
RESETRSTRST
DCGPIO 5D1
SDI (MOSI)GPIO 13D7
SCKGPIO 14D5
LEDGPIO 45V
SDO(MISO)GPIO 12D6

NẠP CODE

CÀI ARDUINO

https://www.arduino.cc/en/main/software

ESP8266 SUPPORT

https://github.com/esp8266/Arduino

ARDUINO ESP8266 FILESYSTEM UPLOADER

https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin

CÀI ARDUINO_GFX LIBRARY

https://github.com/moononournation/Arduino_GFX

Thư viện này bị lỗi ở file Arduino_TFT.cpp, chỉ cần comment hết code ở function void Arduino_TFT::drawChar(int16_t x, int16_t y, unsigned char c, uint16_t color, uint16_t bg) là có thể dùng bình thường nhé

CHỌN ESP8266 SKETCH DATA UPLOAD

UPLOAD CODE LÀ HOÀN THÀNH :D

Code Tải về các bạn sửa lại SSID_NAME, SSID_PASSWORD, GOOGLE_PHOTO_SHARE_LINK là tên wifi, pass và link đến thư mục Google Photo của bạn

LIÊN KẾT THAM KHẢO

Bạn có thể thích những bài đăng này