Báo mưa bằng FACEBOOK MESENGER

Báo mưa bằng FACEBOOK MESENGER

Đây là một dự án nho nhỏ của mình, là một ví dụ đơn giản cho việc nhắn tin tự động đến Facebook Messenger của bạn

THỰC HIỆN:

Đây là code cho Esp8266 các bạn dùng Andruino IDE để nạp vào nhé

https://github.com/kim7tin/rain_alert

Thêm một bước nữa là phải lấy được key bằng cách chat với https://m.me/KenhTayMay

Sau đó chỉ việc mua cảm biến mưa gắn vào GPIO của ESP8266 là chạy nha :)

HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO:

Bạn có thể thích những bài đăng này