Cài đặt cơ bản ARDUINO IDE để lập trình ESP8266 / ESP32

Cài đặt cơ bản ARDUINO IDE để lập trình ESP8266 / ESP32

Bắt đầu từ phiên bản 1.6.4, Arduino cho phép cài đặt các gói nền tảng của bên thứ ba bằng Boards Manager.
Cài đặt Arduino IDE phiên bản 1.8.7 trở lên. Các bạn có thể tải về ở trang chủ của Arduino. (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
Chạy Arduino và mở cửa sổ Preferences.
Nhập http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json vào trường Additional Board Manager URLs (Bạn có thể thêm nhiều URL, phân tách chúng bằng dấu phẩy).
Mở Boards Manager từ Tools > Board và cài đặt Esp8266 (và đừng quên chọn loại ESP8266 của bạn từ menu Tools > Board sau khi cài đặt).

HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO:Đăng ký kênh giúp mình để xem được nhiều video hơn nhé: https://www.youtube.com/channel/UCNM_nBBPeMRft_M4H9Tmwlg?sub_confirmation=1

Bạn có thể thích những bài đăng này